Hayvan Barınağı

Seraların sahip olduğu mukavemetli ve bitki sağlığını kontrol altında tutan yapısı, hayvan barınma ortamları açısından da son derece
uygundur. Düşük maliyeti, havalandırma sistemleri, iklim kontrol olanağı, sağlam konstrüksiyon yapısı ve modüler sistem olanakları ile
yeni ve sağlıklı bir yetiştirme sistemi sunabilmekteyiz.

koyun ağılı yapan şirket
tavuk kümesi yapan firmalar
inek ahırı yapan firma

Hayvan barınağı büyük baş hayvanlar için ahır, küçükbaş hayvanlar için ağıl ve kanatlılar için kümes yapımı

Hayvan barınağı maliyeti, 1/10/100 dönüm barınak fiyatı, tavuk kümesi m2 fiyatı